จังหวัดลำพูน จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมษายน 7, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

DSC_0203 DSC_0205
DSC_0211 DSC_0220

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ฉบับทบทวนรอบใหม่ (รอบปี ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน