เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

สิงหาคม 28, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระที่ 3.1 edoc

ระเบียบวาระที่ 3.1ชุดที่ 2

วาระ3.2 ถึง 4.3 edoc