Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ธันวาคม 26, 2014 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงานการประชุม พ.ย.57

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

พฤศจิกายน 26, 2014 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 27 พ.ย. 57

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2557

กันยายน 29, 2014 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่1 เอกสารชุดที่2 เอกสารชุดที่3

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

กรกฎาคม 29, 2014 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

มีนาคม 26, 2014 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระที่ 3.126032557 เอกสารเดือน มี.ค.ชุดที่ 1 เอกสารเดือน มี.ค.ชุดที่2 เอกสารเดือน มี.ค.ชุดที่3

เอกสารประกอบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

มกราคม 29, 2014 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่ 1rar เอกสารชุดที่2 เอกสารชุดที่3rar เอกสารชุดที่4rar เอกสารชุดที่5rar

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

ธันวาคม 26, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 1rar เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 2rar เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่3rar เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 4rar

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ตุลาคม 29, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระชุดที่1 ระเบียบวาระชุดที่2 ระเบียบวาระชุดที่3

(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

ตุลาคม 8, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ

เอกสารประกอบปรับแผน((ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2558-2561

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

สิงหาคม 28, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระที่ 3.1 edoc ระเบียบวาระที่ 3.1ชุดที่ 2 วาระ3.2 ถึง 4.3 edoc

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

มิถุนายน 26, 2013 in คลังเอกสาร, เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ

เอกสารประกอบการประชุม มิ.ย.

วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

มิถุนายน 26, 2013 in คลังเอกสาร, เอกสารประกอบวาระการประชุม, เอกสาราชการ

วาระการประชุมเดือน มิถุนายน

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชุดที่ ๒

มีนาคม 12, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชุดที่ ๒ ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชุดที่ ๑

มีนาคม 12, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชุดที่ ๑  ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มีนาคม 12, 2013 in เอกสารประกอบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดไฟล์