Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

1ระเบียบวาระที่ 1 2ระเบียบวาระที่3(1) 3ระเบียบวาระที่3(2) 4ระเบียบวาระที่3(3) 5ระเบียบวาระที่3(4) 6ระเบียบวาระที่4

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ พ.ค.60

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

พฤษภาคม 29, 2017 in เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุม

ผลการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 26, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ผลการพิจารณางบ 61 + สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

พฤษภาคม 23, 2017 in เอกสารเผยแพร่

นสพ.

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2560

พฤษภาคม 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน เม.ย.60

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา จว.ลพ. (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน)

พฤษภาคม 18, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา จว.ลพ. (การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว18052560_0002

ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธหริถุญไชยสุุภมงคล

พฤษภาคม 17, 2017 in เอกสารเผยแพร่

  เชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก17052560_0000

ขอขอบคุณ

พฤษภาคม 16, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ขอบคุณ

ประกาศรับสมัครสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ)

พฤษภาคม 16, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประกาศรับสมัครสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ) ประกาศสอบราคา16052560_0001

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พฤษภาคม 11, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ดอกไม้จันทน์_0001

รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560

พฤษภาคม 9, 2017 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม >>>>>>>>>รายงานการประชุม กรอ.จ.ลพ. ครั้งที่ 2-2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พฤษภาคม 5, 2017 in กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน, เอกสารเผยแพร่

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พฤษภาคม 2, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ขนส่ง

โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

พฤษภาคม 2, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ธง