Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

แขวงทางหลวงลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายสถานที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อหมวดทางหลวง

พฤศจิกายน 14, 2017 in เอกสารเผยแพร่

แขวง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

พฤศจิกายน 7, 2017 in เอกสารเผยแพร่

กกต.

(แก้ไขล่าสุด) ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตุลาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ต.ค.60 (ล่าสุด)

(แก้ไข) ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตุลาคม 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ต.ค.60 (แก้ไข)

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตุลาคม 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตุลาคม 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ต.ค.60

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2560

ตุลาคม 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงานการประชุม ก.ย.60

แนวทางการปฏิบัติกรณีการร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตุลาคม 25, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ปกครอง

การขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 18, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ขยายเวลาไว้ทุกข์

การประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

ตุลาคม 9, 2017 in เอกสารเผยแพร่

เชิญ

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

ตุลาคม 9, 2017 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2561

ตุลาคม 2, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบ2561 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กันยายน 29, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประปา งดจ่ายน้ำ

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2560

กันยายน 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2560

กันยายน 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ก.ย.60