Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561

กุมภาพันธ์ 6, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 61

ประกาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืิองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 2, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

:: Download :: ประกาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืิองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แจ้งเปลี่ยนแปลง ช่องทางการดาวน์โหลด วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

มกราคม 30, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

จังหวัดลำพูนได้ย้ายช่องทางการดาวน์โหลดรายงานการประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ไปที่เว็บไซต์ www.lamphun.go.th/public

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ประชาสัมพันธ์แจ้งการหยุดแจ้งน้ำประปาชั่วคราว

มกราคม 26, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ประปางดจ่ายน้ำ 30ม.ค.61

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 18, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

โยธา 17-1-61โยธา 17-1-61

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561

มกราคม 17, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

โยธาฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนแจ้งย้ายที่ทำการใหม่

มกราคม 11, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ยุติธรรมย้ายที่ทำการ

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560

ธันวาคม 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสาร ชุดที่1 เอกสาร ชุดที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2560

ธันวาคม 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ธ.ค.60

โครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”

ธันวาคม 18, 2017 in เอกสารเผยแพร่

เรียงความ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.obec.go.th หัวข้อหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อย่อย เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561)

ธันวาคม 8, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประกวดหนังสือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ธันวาคม 8, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ปชส.SME

ขอประชาสัมพันธ์บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี (Historic Inn)

ธันวาคม 8, 2017 in เอกสารเผยแพร่

บ้านพักประวัติศาสตร์ฯ

ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2560

ธันวาคม 4, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ปปช.

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูน ว่าด้วย การห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2560

ธันวาคม 1, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

งานจราจร