Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิงหาคม 9, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ปชส.โยธา

ประกาศราคาจ้างจัดงานส่งเสริมการตลาดลำไยและพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูนฯ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรกฎาคม 18, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ประกาศจังหวัดลำพูน การจัดงานส่งเสริมการตลาดลำไย เอกสารประกวดราคาฯ การจัดงานส่งเสริมการตลาดลำไย ราคากลาง ขอบเขตของงานฯ แผนผัง

ร่างประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานส่งเสริมการตลาดลำไย และพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน

กรกฎาคม 12, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ร่างประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานส่งเสริมการตลาดลำไย และพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน ประกาศ ประกวดราคา เอกสารประกวดราคา

สภาวิศวกร ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

เมษายน 25, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ปชส.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กก.สภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2561 โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย

เมษายน 25, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ปชส.ค่ายข้าว

ประกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

มีนาคม 19, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

Download Click! ประกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานออกแบบถนนสาย ง2

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิติดต่อขอรับเงินมัดจำและเงืนประกันสัญญาคืน

มีนาคม 5, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

ให้ผู้มีสิทธิติดต่อขอรับเงินมัดจำและเงืนประกันสัญญาคืน

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 23, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน :: ได้ที่ :: www.lamphun.go.th/public หัวข้อ เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561

กุมภาพันธ์ 6, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 61

ประกาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืิองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 2, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสารเผยแพร่

:: Download :: ประกาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืิองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แจ้งเปลี่ยนแปลง ช่องทางการดาวน์โหลด วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

มกราคม 30, 2018 in คลังเอกสาร, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

จังหวัดลำพูนได้ย้ายช่องทางการดาวน์โหลดรายงานการประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ไปที่เว็บไซต์ www.lamphun.go.th/public

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ประชาสัมพันธ์แจ้งการหยุดแจ้งน้ำประปาชั่วคราว

มกราคม 26, 2018 in เอกสารเผยแพร่

ประปางดจ่ายน้ำ 30ม.ค.61

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม 18, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

โยธา 17-1-61โยธา 17-1-61

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ขอเผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561

มกราคม 17, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

โยธาฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนแจ้งย้ายที่ทำการใหม่

มกราคม 11, 2018 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ยุติธรรมย้ายที่ทำการ