Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40

กรกฎาคม 20, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประกันสังคม

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรกฎาคม 20, 2017 in เอกสารเผยแพร่

งาน28

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2560

กรกฎาคม 18, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน มิย.60

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กรกฎาคม 17, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประปา

แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

กรกฎาคม 11, 2017 in เอกสารเผยแพร่

สถาบันวิจัย

การจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 11, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ตักบาตร 13_0001

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กรกฎาคม 6, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ประปาหยุดจ่ายน้ำ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”

กรกฎาคม 5, 2017 in เอกสารเผยแพร่

วช.

จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 125 ปี

กรกฎาคม 5, 2017 in เอกสารเผยแพร่

จ.อุดร

เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ

มิถุนายน 30, 2017 in เอกสารเผยแพร่

เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

มิถุนายน 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รับส่งงาน

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

1ระเบียบวาระที่3.3 2ระเบียบวาระที่3.4 3ระเบียบวาระที่3.5 4ระเบียบวาระที่3.6 5ระเบียบวาระที่3.7 6ระเบียบวาระที่3.8 7ระเบียบวาระที่3.9 8ระเบียบวาระที่3.10 9ระเบียบวาระที่3.11 10ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ มิ.ย.60

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.) จัดโครงการประกวดผลงานคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึก

มิถุนายน 26, 2017 in เอกสารเผยแพร่

คก.จริยธรรม

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน พ.ค.60 (2)