Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

แจกกล้าไม้ ณ หน่วงานเพาะชำไม้ประจำจังหวัดลำพูน

กันยายน 25, 2017 in เอกสารเผยแพร่

แจกกล้าไม้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กันยายน 21, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ศูนย์เรียนรู้1 ศูนย์เรียนรู้2

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กันยายน 20, 2017 in เอกสารเผยแพร่

img514

ผลการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กันยายน 18, 2017 in เอกสารเผยแพร่

งปม.ตามแผนปฏิบัติราชการ จ.ลำพูน ปี 2561

แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่

กันยายน 11, 2017 in เอกสารเผยแพร่

ปชส_0002

โครงการจัดสร้างพระกริ่ง – เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60

กันยายน 7, 2017 in เอกสารเผยแพร่

พระกริ่ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน แจ้งประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

กันยายน 5, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ประกาศผล ปค.

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กันยายน 4, 2017 in เอกสารเผยแพร่

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กันยายน 1, 2017 in เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ในการประเมินครั้งที่ 2

สิงหาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ประกาศผล ปค.

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560

สิงหาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสาร ชุดที่ 1 เอกสาร ชุดที่ 2 เอกสาร ชุดที่ 3

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560

สิงหาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ส.ค.60

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน กค.60

(ร่าง) กำหนดการพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

สิงหาคม 21, 2017 in เอกสารเผยแพร่

สวด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สิงหาคม 21, 2017 in เอกสารเผยแพร่

อบจ.รับสมัคร