Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

e-bidding จนท.รักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน

กันยายน 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding   จนท.รักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน ประกาศสอบราคา15092560_0000

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺการแพทย์ (รพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์)

กันยายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺการแพทย์ (รพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์) ประกาศสอบราคา07092560_0002  

ประกาศผลการสอบราคา ทต.เหมืองจี้

กันยายน 6, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลการสอบราคา ทต.เหมืองจี้ ประกาศสอบราคา06092560_0000

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.บ้านโฮ่ง)

สิงหาคม 29, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.บ้านโฮ่ง) ประกาศlสอบราคา29082560_0000  

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทต.เหมืองง่า

สิงหาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทต.เหมืองง่า ประกาศlสอบราคา25082560_0001

สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.ทาทุ่งหลวง

สิงหาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.ทาทุ่งหลวง ประกาศlสอบราคา25082560_0000

ยกเลิกประกาศสอบราคา (อบต.เหล่ายาว)

สิงหาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศสอบราคา  (อบต.เหล่ายาว) ประกาศlสอบราคา24082560_0001

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทต.บ้านธิ

สิงหาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.  ทต.บ้านธิ ประกาศlสอบราคา24082560_0000

ิ e-bidding ซื้อรถบรรทุกน้ำ ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ทต.วังดิน

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

 e-bidding  ซื้อรถบรรทุกน้ำ ดีเซล ขนาด 6  ตัน 6ล้อ ทต.วังดิน ประกาศlสอบราคา23082560_0002

สอบราคาจ้างทำเครื่องหมายนำทาง 2 โครงการ (แขวงทางหลวงลำพูน)

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างทำเครื่องหมายนำทาง 2 โครงการ (แขวงทางหลวงลำพูน) ประกาศlสอบราคา23082560_0001

สอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านไร่ ทต.อุโมงค์

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านไร่ ทต.อุโมงค์ ประกาศlสอบราคา23082560_0000

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน)

สิงหาคม 22, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน) ประกาศlสอบราคา22082560_0000

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขุุุดเจาะบ่อบาดาล (ทต.ป่าสัก)

สิงหาคม 21, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขุดเจาะบ่อบาดาล(ทต.ป่าสัก) ประกาศlสอบราคา21082560_0007

e-bidding จ้างเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.เหมืองง่า)

สิงหาคม 21, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding    จ้างเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.เหมืองง่า) ประกาศlสอบราคา21082560_0006

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (กกต.จว.ลพ)

สิงหาคม 21, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (กกต.จว.ลพ) ประกาศlสอบราคา21082560_0004