Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.เกษตรและสหกร์จังหวัดลำพูน)

เมษายน 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.เกษตรและสหกร์จังหวัดลำพูน) ประกาศสอบราคา24042560_0002

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ว.เทคนิค)

เมษายน 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ว.เทคนิค) ประกาศสอบราคา24042560_0001

ยกเลิก e-bidding รวม 5 โครงการ (อบจ.ลำพูน)

เมษายน 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิก e-bidding  รวม 5 โครงการ (อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา24042560_0000

e-bidding ซื้อดินลูกรัง (ชลประทานลำพูน)

เมษายน 20, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ซื้อดินลูกรัง (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา20042560_0002  

สอบราคาสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านแม่สารบ้านตอง (ทต.เวียงยอง)

เมษายน 20, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านแม่สารบ้านตอง (ทต.เวียงยอง) ประกาศสอบราคา20042560_0000

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในพท.ต.บ้านแป้น (ทต.บ้านแป้น)

เมษายน 19, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคา19042560_0000

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ทสจ1 ทสจ2

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตำบลศรีเตี้ย รวม 9 โครงการ

เมษายน 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาฯ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. บ้านสันคะยอม และบ้านหลุก ต.ป่าสัก (ทต.ป่าสัก)

เมษายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล. บ้านสันคะยอม และบ้านหลุก ต.ป่าสัก (ทต.ป่าสัก) ประกาศสอบราคา07042560_0002

สอบราคาเช่ารถบดอัดล้อยางขับเคลื่อนด้วยตนเอง (ชลประทานลำพูน)

เมษายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาเช่ารถบดอัดล้อยางขับเคลื่อนด้วยตนเอง (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา07042560_0004

สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ฯ (ท.เมืองลำพูน)

เมษายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ฯ (ท.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา07042560_0000

สอบราคาเช่ารถบดอัดล้อยบางขับเคลื่องด้วยตัวเอง – เครื่องปูผิวทางแอสฟุลต์ฯ (ชลประทานลำพูน)

เมษายน 5, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาเช่ารถบดอัดล้อยบางขับเคลื่องด้วยตัวเอง – เครื่องปูผิวทางแอสฟุลต์ฯ (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา05042560_0002

e-bidding จ้างงานสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมผิจราจร ๔ โครงการ (อบจ.ลำพูน)

เมษายน 5, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างงานสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมผิจราจร  ๔ โครงการ (อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา05042560_0001  

e-bidding ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านดอนมูล ต.บ้านปวง (อบต.บ้านปวง)

เมษายน 4, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านดอนมูล ต.บ้านปวง (อบต.บ้านปวง) ประกาศสอบราคา04042560_0000

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุุด (ว.เทคนิคลำพูน)

เมษายน 3, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุุด  (ว.เทคนิคลำพูน) ประกาศสอบราคา03042560_0006