Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (ทต.แม่แรง)

พฤษภาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (ทต.แม่แรง) ประกาศสอบราคา25052560_0001

สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.ลพ.)

พฤษภาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.ลพ.) ประกาศสอบราคา26052560_0000    

ประกาศผูชนะ e-bidding ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ ลำพูน(สนง.โยธาธิการและผังเมือง)

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผูชนะ e-bidding  ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ ลำพูน(สนง.โยธาธิการและผังเมือง) ประกาศสอบราคา24052560_0002  

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่ง (ทต.เหมืองง่า)

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่ง (ทต.เหมืองง่า) ประกาศสอบราคา24052560_0000  

สอบราคาก่อสร้างฌาปณสถานบ้านกอข่อย (อบต.หนองหนาม)

พฤษภาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างฌาปณสถานบ้านกอข่อย (อบต.หนองหนาม) ประกาศสอบราคา23052560_0002

สอบราคาซื้้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวิถีครูบา(อบจ.ลำพูน)

พฤษภาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวิถีครูบา(อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา23052560_0000  

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (อบต.เหล่ายาว)

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (อบต.เหล่ายาว) ประกาศสอบราคา22052560_0003  

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ทต.เมืองลำพูน)

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ทต.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา22052560_0002  

e-biddding ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 – หินใหญ่ (ชลประทานลำพูน)

พฤษภาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-biddding  ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 – หินใหญ่  (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา18052560_0001

e-bidding ก่อสร้างถนน คสล. รวม 4 โครงการ (อบจ.ลำพูน)

พฤษภาคม 17, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ก่อสร้างถนน คสล. รวม   4  โครงการ (อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา17052560_0002

สอบราคาก่อสร้างฌาปนสถานบ้านป่าหมุ้น ทต.มะกอก

พฤษภาคม 17, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างฌาปนสถานบ้านป่าหมุ้น ทต.มะกอก ประกาศสอบราคา17052560_0001

e-bidding ก่อสร้างถนน คสล. 2 สาย (อบจ.ลพ.)

พฤษภาคม 16, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ก่อสร้างถนน คสล. 2 สาย (อบจ.ลพ.) ประกาศสอบราคา16052560_0000

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองท่า และปรับปรุงลานกีศาแบบหลังคาคุมบ้านป่าตึงงาม ต.ป่าสัก

พฤษภาคม 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองท่า  และปรับปรุงลานกีศาแบบหลังคาคุมบ้านป่าตึงงาม ต.ป่าสัก ประกาศสอบราคา15052560_0002

สอบราคาซื้้้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ทต.ทากาศเหนือ)

พฤษภาคม 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน (ทต.ทากาศเหนือ) ประกาศสอบราคา15052560_0001

สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก (ทต.ทากาศ)

พฤษภาคม 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก  (ทต.ทากาศ) ประกาศสอบราคา11052560_0001