Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สนง.โบธาธิการและผังเมือง จว.ลพ.)

พฤศจิกายน 20, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สนง.โบธาธิการและผังเมือง จว.ลพ.) ประกาศสอบราคา20112560  

ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ งานสวนป่าแม่หาด -แม่ก้อ ต.แม่ลาน (ออป.เขตเชียงใหม่)

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ งานสวนป่าแม่หาด -แม่ก้อ ต.แม่ลาน (ออป.เขตเชียงใหม่) ประกาศสอบราคา16102560

e-bidding ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนต์ รร.ในสังกัด ท.เมืองลำพูน

พฤศจิกายน 10, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนต์ รร.ในสังกัด ท.เมืองลำพูน ประกาศสอบราคา10112560

e-bidding จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.เหมืองจี้)

พฤศจิกายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.เหมืองจี้) ประกาศสอบราคา07112560  

ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ (ว.เทคนิคลำพูน)

พฤศจิกายน 2, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ (ว.เทคนิคลำพูน) ประกาศสอบราคา02112560

e-bidding จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน และจ้างก่อสร้างลำเหมืองเพื่อการเกษตร (อ.ลี้ จว.ลพ.)

ตุลาคม 31, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน  และจ้างก่อสร้างลำเหมืองเพื่อการเกษตร (อ.ลี้ จว.ลพ.)  ประกาศสอบราคา31102560  

e-bidding จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ต.มะเขือแจ้

ตุลาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ต.มะเขือแจ้ ประกาศสอบราคา25102560  

ประมูลบจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ (ออป.เขตเชียงใหม่)

ตุลาคม 16, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประมูลบจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ (ออป.เขตเชียงใหม่) ประกาศสอบราคา16102560_0001  

e-bidding ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ทต.หนองล่อง)

ตุลาคม 16, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ทต.หนองล่อง) ประกาศสอบราคา16102560_0003

e-bidding จนท.รักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน

กันยายน 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding   จนท.รักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน ประกาศสอบราคา15092560_0000

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺการแพทย์ (รพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์)

กันยายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺการแพทย์ (รพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์) ประกาศสอบราคา07092560_0002  

ประกาศผลการสอบราคา ทต.เหมืองจี้

กันยายน 6, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลการสอบราคา ทต.เหมืองจี้ ประกาศสอบราคา06092560_0000

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.บ้านโฮ่ง)

สิงหาคม 29, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.บ้านโฮ่ง) ประกาศlสอบราคา29082560_0000  

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทต.เหมืองง่า

สิงหาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทต.เหมืองง่า ประกาศlสอบราคา25082560_0001

สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.ทาทุ่งหลวง

สิงหาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.ทาทุ่งหลวง ประกาศlสอบราคา25082560_0000