Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

e bidding จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดลำพูน)

พฤษภาคม 16, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e bidding จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดลำพูน) 1.ประกาศจังหวัด 2.เอกสารประกวดราคา 3. TOR 4.61057160905_25610511210201_2

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

พฤษภาคม 10, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ประกาศสอบราคา10052561_0001    

e-bidding ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซญมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอบ้านธิ)

พฤษภาคม 8, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding   ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซญมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอบ้านธิ) ประกาศสอบราคา08052561

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (สนง.พาณิชย์ จังหวัดลำพูน)

พฤษภาคม 1, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด( สนง.พาณิชย์ จังหวัดลำพูน) ประกาศสอบราคา01052561

e-bidding จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปงชัย ต.เหมืองจี้ และบ้านดอยแก้ว ต.ศรีบัวบาน (ท.เมืองลำพูน)

เมษายน 10, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านปงชัย ต.เหมืองจี้ และบ้านดอยแก้ว ต.ศรีบัวบาน (ท.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา10042561  

e-bidding ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ ทต.มะเขือแจ้

เมษายน 5, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้  ทต.มะเขือแจ้ ประกาศสอบราคา05042561_0001  

e-bidding จ้างทำฝายต้นน้ำใน พท.ป่าสงวนแห่งชาติฯ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ลพ)

เมษายน 5, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างทำฝายต้นน้ำใน พท.ป่าสงวนแห่งชาติฯ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ลพ) ประกาศสอบราคา05042561  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุเสื่อมสภาพ (อบต.นาทราย )

เมษายน 2, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  ครุภัณฑ์และวัสดุเสื่อมสภาพ  (อบต.นาทราย ) ประกาศสอบราคา02042561    

e-bidding ก่อสร้าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ลพ.

มีนาคม 20, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ก่อสร้าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ลพ. ประกาศสอบราคา20032561_0001  

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคา 2 รายการ(สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ลพ)

มีนาคม 20, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคา (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ลพ) ประกาศสอบราคา20032561    

e-bidding จ้างทำฝายดันน้ำใน พท.ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ 299 แห่ง(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว. ลพ)

มีนาคม 16, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding   จ้างทำฝายดันน้ำใน  พท.ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ 299 แห่ง(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว. ลพ) ประกาศสอบราคา16032561

e-bidding ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งท้ายฝายห้วยตั้ง 2 บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง (อ.บ้านโฮ่ง)

มีนาคม 13, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งท้ายฝายห้วยตั้ง 2 บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง (อ.บ้านโฮ่ง) ประกาศสอบราคา13032561

ประกาศประมูลไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าบ้านวงษา ต.แม่ตืน อ.ลี้ (ออป.เขตเชียงใหม่)

มีนาคม 12, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประมูลไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าบ้านวงษา ต.แม่ตืน อ.ลี้ (ออป.เขตเชียงใหม่) ประกาศสอบราคา12032561  

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 1 จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 5, 2018 in ข่าวประกวดราคา, ข่าวสารสำคัญ

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 1 จำนวน 60 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 1 จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 5, 2018 in ข่าวประกวดราคา, ข่าวสารสำคัญ

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาณผล แบบที่ 1 จำนวน 60 เครื่องฯ