Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (ท.เมืองลำพูน)

กรกฎาคม 19, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4  รายการ (ท.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา19072560_0002

สอบราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ และสอบราคาซื้อกล้อง CCTV (อบจ.ลพ.)

กรกฎาคม 19, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 2  รายการ  และสอบราคาซื้อกล้อง CCTV (อบจ.ลพ.) ประกาศสอบราคา19072560_0000

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (สนง.ประมงจังหวัดลำพูน)

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (สนง.ประมงจังหวัดลำพูน) ประกาศสอบราคา18072560_0004  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ e-bidding (ทต.มะเขือแจ้)

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ e-bidding (ทต.มะเขือแจ้) ประกาศสอบราคา18072560_0001

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่สารบ้านตอง และ บ้านดอนหลวง (พาณิชย์จังหวัดลำพูน)

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่สารบ้านตอง และ บ้านดอนหลวง (พาณิชย์จังหวัดลำพูน) ประกาศสอบราคา18072560_0002

ยกเลิก e-bidding ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชลประทานลำพูน)

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิก e-bidding  ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา18072560_0000

ยกเลิก e-bidding ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชลประทานลาำพูน)

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิก e-bidding ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชลปรยกเลิก e-bidding ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชลประทานลาำพูน)ะทานลาำพูน)ยกเลิก e-bidding ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชยกเลิก e-bidding ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 (ชลประทานลาำพูน)ลประทานลาำพูน)

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. ลาน ศาลาเอนกประสงค์ (อบจ.ลำพูน)

กรกฎาคม 17, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. ลาน  ศาลาเอนกประสงค์ (อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา17072560_0000

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ว.เทคนิคลำพูน)

กรกฎาคม 14, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ว.เทคนิคลำพูน) ประกาศสอบราคา14072560_0000

จ้างออกแบบก่อสร้างป้อมยาม ซุ้มป้าย และรั้วด้านหน้าโครงการ (ออป.ภาคเหนือบน)

กรกฎาคม 13, 2017 in ข่าวประกวดราคา

จ้างออกแบบก่อสร้างป้อมยาม ซุ้มป้าย และรั้วด้านหน้าโครงการ (ออป.ภาคเหนือบน) ประกาศสอบราคา13072560_0000  

e-bidding ซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ 13 คัน (อบจ.ลำพูน)

กรกฎาคม 12, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์  13  คัน(อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา12072560_0000  

e-bidding ซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด (ว.เกษตร ลำพูน)

กรกฎาคม 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  ซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์  4  ชุด (ว.เกษตร ลำพูน) ประกาศสอบราคา11072560_0005  

ยกเลิกสอบราคาซื้้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการตามวิถีครูบาฯ (อบจ.ลำพูน)

กรกฎาคม 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกสอบราคาซื้้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการตามวิถีครูบาฯ (อบจ.ลำพูน)  ประกาศสอบราคา11072560_0004

สอบราคาจ้างงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณทางเดินริมน้ำกวง(ท.เมืองลำพูน)

กรกฎาคม 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

 สอบราคาจ้างงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณทางเดินริมน้ำกวง(ท.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา11072560_0003

e-bidding ซื้อรถยบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ทต.วังดิน

กรกฎาคม 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ซื้อรถยบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ทต.วังดิน ประกาศสอบราคา11072560_0002