Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กรกฎาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ณ ริมน้ำปิง หมู่ที่ ๗ บ้านทรายทอง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดลำพูนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

กรกฎาคม 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ( จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลายประเทศมากขึ้นวัน ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ร่วมประชุม เพื่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่มีอารยธรรมล้านนา
…read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสของ อปท.ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund)

กรกฎาคม 6, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลพ.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสของ อปท.ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ณ ห้องประชุมมหันตยศ

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 30, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระครูสิริสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ผู้เข้าร่วมประชุม ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับ วาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การคาดหมายลักษณะอากาศพื้นที่จังหวัดลำพูน โดย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน, เรื่องการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ โดยคลังจังหวัดลำพูน, เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๐ โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร (DOAE) โดย เกษตรจังหวัดลำพูน, เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย จัดหางานจังหวัดลำพูน, เรื่อง รายงานสรุปผลการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, เรื่อง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๗ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย (วิดีทัศน์) โดย กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุร้าย/กระทำผิดกฎหมาย

มิถุนายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พันเอก พงศ์มิตรปิ่นปันคง เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ จากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , กองบัญชาการการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ , อาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวม ๑๐๐ นาย เข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุร้าย/กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเป็น การจัดระเบียบความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในเรือนจำ อันเป็นภารกิจหลักตามนโยบายของจังหวัดลำพูน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

โดยมีการตรวจค้นอย่างละเอียด ตามตู้เก็บสิ่งของ , บริเวณ อ่างล้างหน้า และ ท่อระบายน้ำ เรือนนอนผู้ต้องขังชาย และ ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งผลการตรวจค้นครั้งนี้ ไม่พบ สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมุ่งป้องกันการแพร่ระบาดและปราบปรามปัญหายาเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำ รวมถึง การ จัดระเบียบภายในเรือนจำ สำหรับ มาตรการ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้านการปราบปราม ผู้ค้า และการบำบัดผู้เสพ

ในส่วนของเรือนจำ ก็ได้มีการกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ เข้มงวด ในเรื่องของ การป้องกันการลักลอบนำสิ่งเสพติด เข้ามาในเรือนจำ เพื่อไม่ให้ เรือนจำเป็นแหล่ง กระจายยาเสพติด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ พบปะ กับ ผู้ต้องขัง ชาย และ หญิงเพื่อให้โอวาทในการปฏิบัติตนกลับไปเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เมื่อพ้นโทษ .

จังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐

มิถุนายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐ ในแนวคิด ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อ่านคำปราศรัย ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากรที่อุทิศตนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พิธีมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน การประกาศเจตนารมณ์ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ , กลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ.ลำพูน ได้กล่าวคำปฏิญาณ ในการไม่เข้าไปยุ่งกับเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ

มิถุนายน 26, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ. ฝายห้วยไคร้น้อย บ้านทาปลาดุก หมู่ที่ ๕ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา ซึ่งได้รับการสนับสุนนงบประมาณ จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ๓ หมู่บ้านที่จะได้รับประโยชน์จากฝาย ทั้งการอุปโภคและการเกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม จาก ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ Lanna Expo ๒๐๑๗ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

มิถุนายน 26, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๐ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo ๒ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระชัย ภู่เพียงใจผุ้ว่าราชการจังหวัดลำพุนและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า การลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มจังหวัด และเพื่อสนับสนุนวงจรการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๗ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ๔ จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน สนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ การจัดงานทุกครั้งสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานได้จำนวนมาก โดยเมื่อปี ๒๕๕๙ มีประชาชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๒๑,๐๘๕ คน มีการใช้จ่ายรวมของผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๙๒.๕๗ ล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๐๖

สำหรับงานในปีนี้ได้มุ่งเน้น การแสดงสินค้า บริการและนิทรรศการของกลุ่มจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่พสกนิกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เห็นได้จากจำนวนโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจำนวนกว่า ๖๙๓ โครงการ

การจัดงานในครั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงออกเป็น ๑๑ พื้นที่หลัก ได้แก่ ด้าน Royal Project ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป ด้านหัตถกรรมและ OTOP ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ด้าน Lanna ๔.๐ ด้าน International ด้านการประชุมวิชาการ และด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพิ่มเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. และพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ขยายเวลาให้ชิม ชม ช๊อปกันอย่างจุใจตลอดช่วงการจัดงาน

ผู้ประกอบการแปรรูปลำไย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

มิถุนายน 26, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับผู้ประกอบการแปรรูปลำไยอบแห้ง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อหาแนวทางแก้ไข หลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแปรรูปลำไย เป็นจำนวนมาก
การแปรรูปลำไยอบแห้งของผู้ประกอบในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ มีปริมาณการผลิตต่อวันค่อนข้างสูง จึงต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน แรงงานที่มารับจ้างผลิตลำไยอบแห้งมีจำนวนไม่เพียงพอ เพราะบางส่วนได้แยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัด จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตลำไยแปรรูปได้น้อยลง สำหรับแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เป็นแรงงานคว้านเมล็ดลำไย ๓,๗๕๐ คน และแรงงานคุมเตาอบลำไย ๔๐๐ คน ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำปัญหาดังกล่าว มาหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อกรมการจัดหางาน เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป.

จังหวัดลำพูนร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพย์สินและบริหารธุรกิจ พร้อมคณะได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน , นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ,หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงาน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ ” คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำมาขับเคลื่อนขยายผลในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าของจังหวัดลำพูน ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และให้ประชาชนได้มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และชะลอการไหลของกระแสน้ำ ตลอดจนปัญหาอุทกภัย ซึ่งอำเภอลี้ ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวโดยสามารถซ่อมและสร้างฝายในพื้นที่อำเภอไปแล้วกว่า ๑๐๐ แห่ง จากเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน ๘๔ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเป็นการสร้างฝายใหม่ ๓๑ แห่ง และซ่อมฝายเดิมที่ชำรุด ๔๕ แห่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) พื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 23, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) พื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหันตยศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมให้สัมภาษณ์ในการบันทึกรายการวิทยุ “บันทึกสถานการณ์สัญจร”ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มิถุนายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้ร่วมให้สัมภาษณ์ในการบันทึกรายการวิทยุ “บันทึกสถานการณ์สัญจร”ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ในโอกาสที่เดินทางมาผลิตรายการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดย คุณจิรวรรณ ตันกุลานันท์ โดยในวันนี้เป็นการบันทึกเทปรายการบันทึกสถานการณ์ ณ โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ในประเด็นการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนซึ่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๐ โดยผ่านการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๗ โรงเรียนกลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในโอกาสต่อไป

เป็นประธานในพิธีมอบถังพลาสติกเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้กับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าสัก

มิถุนายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้เป็นประธานในพิธีมอบถังพลาสติกเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้กับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน นำไปขยายผลต่อในพื้นที่ ๑๘ หมู่บ้านๆละ ๓๐ ใบรวม ๕๔๐ ใบ พร้อมทั้งลงพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก ติดตามผลการดำเนินการของชุมชนต้นแบบปลอดขยะซึ่งดำเนินการจัดการขยะของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ตำบลป่าสัก มีความพร้อมที่จะประกาศเป็นตำบลปลอดขยะเปียกแห่งแรกของจังหวัดลำพูนแล้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

มิถุนายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๓ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง ,พันเอกพงษ์มิตร ปินปันคง เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ทหารได้บุกจับมาแล้วครั้งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว
ภายหลังการตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย คือ นายธีระศักดิ์ เชื้อจินดา เป็นเจ้าของบ้านตรวจสอบพบอุปกรณ์การผลิตน้ำผึ้งปลอม รวมทั้งน้ำผึ้งปลอมที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า ๑๐๐ ขวด น้ำตาลทรายขาวที่ใช้ในการผสมกับแบะแซ และน้ำผึ้งแท้จำนวนหนึ่ง
นายจิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากการตรวจสอบมีการผลิตนำผึ้งผสมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีฉลากที่ถูกต้องโดยมีส่วนผสมน้ำผึ้งที่กำการผลิต คือ น้ำเชื่อม (แบะแซ) ผสมกับน้ำตาลทราย และน้ำ เมื่อผลิตจะใช้น้ำเชื่อมผสม ๕๐ % น้ำผึ้งผสม ๕๐% เพื่อลดต้นทุนในการผลิต จึงเข้าข่ายอาหารปลอม ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ และไม่มีฉลาก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เก็บตัวอย่างน้ำผึ้งผสมดังกล่าว เพื่อส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ นำไปวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนชนิดอื่นที่เจือปนอยู่ในน้ำผึ้งซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ สำหรับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา ๒ ข้อหาคือ การลักลอบผลิตอาหารปลอม และ การผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต