Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พฤษภาคม 29, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลำไยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรม (OTOP) งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ มีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมภายในงานมี การจัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดแข่งขัน ด้านการส่งเสริมการเกษตรนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ลำไย, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP,การประกวดธิดาชาวสวนลำไยลำพูน, การจัดการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง, การจัดการประกวดร้องเพลง, การจำหน่ายผลผลิตลำไยและสินค้าเกษตร, การฟ้อนเล็บ/ฟ้อนเทียน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐, การประกวดขบวนรถประดับลำไย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการตลาด Green Market (ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา )

พฤษภาคม 29, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาสักการะวัดวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร,อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,วัดมหาวัน และวัดจามเทวี จากนั่น เวลา ๑๖.๐๐ น. จะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการตลาด Green Market (ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา ) ที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตลาดกลาง( อ.ต.)ป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน งานมีระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ร่วมตรวจสอบคลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน ร่วมกับประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง) พร้อมคณะ ณ คลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้จัดการบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาลำพูน ให้ชุมชน “พอเพียง เพียงใจ “

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน พร้อมหน่วยงานสังกัด พมจ. เทศบาลฯบ้านกลาง มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้จัดการบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาลำพูน ชุมชน “พอเพียง เพียงใจ “ม.๙ ต.บ้านกลาง อ.เมืองฯ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับ(พอช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง โดยมีกำลังทหารจาก สนภ.๓ นทพ.กกล.รส.และชาวบ้านกำลังช่วยกันนำเศษไม้ออกจากบริเวณหน้าฝาย ซึ่งขณะนี้สามารถเคลียร์เศษไม้ออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วและกำลังทยอยนำเศษไม้ออกอย่างต่อเนื่องต่อไป

รองู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 11, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและพุทศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

พฤษภาคม 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบุชาแด่องค์สัมมาสัมมาพุทธเจ้า ซึ่ง วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดลำพูน จึงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังธรรม อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 9, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ และศัตรูพืช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐

พฤษภาคม 5, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ เพื่อ ร่วมงาน ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยขบวนได้ เคลื่อนผ่าน อำเภอ สารภี จ.เชียงใหม่ – มายัง จังหวัดลำพูน โดย ตลอดสองข้างทาง มีประชาชน ชาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และ ชาวจังหวัดลำพูน โปรยข้าวตอก ดอกไม้ ต้อนรับ ตลอดสองข้างทาง และ ใน เวลา ๑๗.๓๐ น. ขบวนน้ำสรงพระราชทาน ได้เคลื่อนจากแยกประตูลี้ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดย ตลอด สองข้าง ที่ขบวนฯ เคลื่อนผ่าน มีคณะฟ้อนเล็บ จำนวน ๑,๑๒๐ คน ได้ฟ้อนถวายต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน ซึ่ง ประดิษฐานบนราชรถที่สร้างด้วยไม้สักทอง จากนั้น นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ อัญเชิญ เครื่องราชสักการะ ขึ้นประดิษฐาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา และมีพิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน จากนั้น ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมกันแห่ผ้าห่มเวียนรอบ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย แล้วอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ โดย ตั้งแต่ใน บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้ขอเชิญชวนประชาชน , นักท่องเที่ยว มาร่วมสรงน้ำสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในช่วงค่ำ จะมีการแสดงมหรสพ การแสดง ทางศิลปวัฒนธรรม ทุกคืน

จังหวัดลำพูนแถลงข่าวเปิดตัวโครงการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย

พฤษภาคม 3, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งาน สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เกิดในปีระกา และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔– ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีมอบ ถังขยะเปียก ตามโครงการกองทุนขยะเพื่อสมทบทุน “โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 3, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดพิธีมอบถังพลาสติก ตาม โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ มีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบ เพื่อนำร่องให้เกิดการลดปริมาณขยะ ให้ทุกชุมชน ในพื้นที่ ๑๕ ตำบลของอำเภอเมืองลำพูน นำขยะเปียกที่มาจากเศษอาหารนำมาทิ้งในพื้นที่ถังขยะฝังดินเป็นการ แปรสภาพจากขยะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินและทำให้ชุมชนลดขยะมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองมีถังขยะเปียกดังกล่าวไว้ในบ้านของตัวเอง ขณะนี้มีชุมชน นำร่องในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองลำพูน นำร่อง ๓ แห่งคือ ชุมชนบ้านเวียงยอง , ชุมชนบ้านพระยืน และชุมชนบ้านแม่สารป่าแดด .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

พฤษภาคม 1, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดพิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีรับ – ส่ง ซึ่งญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิทได้ร่วมส่ง และให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ขึ้นรถกันอย่างอบอุ่น ส่วนใหญ่ญาติก็จะเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ให้บุตรหลานของตนเอาไว้รับประทานในระหว่างการเดินทาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อย

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมษายน 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เมษายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยก่อนการประชุมมีการบรรยายธรรมโดย พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน