Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมษายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมี นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน , บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเมืองลำพูน ร่วมงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการปล่อยขบวนรถพสกนิกรชาวลำพูน

เมษายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขึ้นรถบัสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนขึ้นรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นได้ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนออกเดินทางขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ทำการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำน้ำดื่มและอาหารมามอบให้แก่ผู้เดินทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบและส่งต่อให้คณะผู้เดินทาง

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูลี้)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูลี้

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูช้างสี)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูช้างสี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมษายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน เพื่อตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หมวดการทางป่าสัก(ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูนร่วมติดตามและเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

เมษายน 10, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะไปติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ลำไยแปลงใหญ่ ที่จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และความต้องการของเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน โดยมีนาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ และ รายงานข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมษายน 7, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ฉบับทบทวนรอบใหม่ (รอบปี ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

เมษายน 7, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้ร่วมกัน ประกอบ พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน โดย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนร่วมพิธี

จังหวัดลำพูนจัดประชุมแก้ไขปัญหาการขายผลไม้บริเวณกาดดอยติ

เมษายน 3, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขายผลไม้บริเวณกาดดอยติ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานประเพณีสืบฮีตสานฮอยปอยลูกแก้ว วัดพระพุทธบาทตากผ้า

มีนาคม 30, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดงานประเพณีสืบฮีตตามหอยปอยลูกแก้ว บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๔๖ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ของรัฐบาล และจากการติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ทราบว่าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐระดับพื้นที่ มีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับพื้นที่ มีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในลักษณะที่ขาดการบูรณาการและประสานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน(กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน(กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน