Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

คู่มือจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตุลาคม 18, 2017 in เอกสาราชการ

คู่มือรายละเอียดจิตอาสา

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2561

ตุลาคม 2, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบ2561 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน2561

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2560

กันยายน 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน 2560

กันยายน 27, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ก.ย.60

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560

กันยายน 26, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ส.ค.60

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 5/2560)

กันยายน 26, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 5 ปี2560)

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน แจ้งประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

กันยายน 5, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ประกาศผล ปค.

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ในการประเมินครั้งที่ 2

สิงหาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ประกาศผล ปค.

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560

สิงหาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสาร ชุดที่ 1 เอกสาร ชุดที่ 2 เอกสาร ชุดที่ 3

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2560

สิงหาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ส.ค.60

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560

สิงหาคม 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน กค.60

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

สิงหาคม 15, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ประกาศ ปค.

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 26, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 26, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ก.ค.60

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กรกฎาคม 25, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ สมุดลงนาม                                            ปกสมุดลงนามฯ