Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

สิงหาคม 15, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ประกาศ ปค.

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 26, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่2

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กรกฎาคม 26, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ ก.ค.60

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กรกฎาคม 25, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ สมุดลงนาม                                            ปกสมุดลงนามฯ  

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2560

กรกฎาคม 18, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน มิย.60

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

มิถุนายน 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รับส่งงาน

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

1ระเบียบวาระที่3.3 2ระเบียบวาระที่3.4 3ระเบียบวาระที่3.5 4ระเบียบวาระที่3.6 5ระเบียบวาระที่3.7 6ระเบียบวาระที่3.8 7ระเบียบวาระที่3.9 8ระเบียบวาระที่3.10 9ระเบียบวาระที่3.11 10ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560

มิถุนายน 28, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ มิ.ย.60

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน พ.ค.60 (2)

เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

1ระเบียบวาระที่ 1 2ระเบียบวาระที่3(1) 3ระเบียบวาระที่3(2) 4ระเบียบวาระที่3(3) 5ระเบียบวาระที่3(4) 6ระเบียบวาระที่4

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 29, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

ระเบียบวาระ พ.ค.60

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2560

พฤษภาคม 22, 2017 in เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน เม.ย.60

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

พฤษภาคม 16, 2017 in เอกสาราชการ

เชิญชวนเกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมตรฐานข้าวอินทรีย์ สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 – 2564 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำภอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวทุกแห่งที่รับผิดชอบพื้นที่

Spot เพื่อเผยแพร่พระราชภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2560

พฤษภาคม 2, 2017 in เอกสาราชการ

1.  DOC_วันอนุรักษ์มรดกไทย_3min 2. Download SPOT_วันอนุรักษ์มรดกไทย_60sec

ผู้ว่าออกสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 1, 2017 in เอกสาราชการ

รายการบันทึกเมืองไทย Thailand Diary ออกอากาศ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 รายการบันทึกเมืองไทย Thailand Diary ออกอากาศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 รายการบันทึกเมืองไทย Thailand Diary ออกอากาศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 รายการบันทึกเมืองไทย Thailand Diary ออกอากาศ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 รายการบันทึกเมืองไทย Thailand Diary ออกอากาศ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560
…read more