Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมษายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมี นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน , บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเมืองลำพูน ร่วมงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมษายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน เพื่อตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หมวดการทางป่าสัก(ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูนร่วมติดตามและเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

เมษายน 10, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะไปติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ลำไยแปลงใหญ่ ที่จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และความต้องการของเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน โดยมีนาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ และ รายงานข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

เมษายน 7, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้ร่วมกัน ประกอบ พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน โดย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนร่วมพิธี

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน(กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน(กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูนเสนอขายผลผลิตการเกษตรแก่ตลาดไทและจีนตอนใต้ผ่านท่าเรือบ้านมอม โลจิสติกส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน กลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูนได้ร่วมประชุมเสนอขายผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้แก่ ตลาดไท และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ผ่านท่าเรือบ้านมอม สปป.ลาว โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม มีนายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ ผอ.ตลาดไทและนางสุชาดา บัวเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทบ้านมอมโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ ส่งเสริมสินค้าและขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

มีนาคม 24, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. หน่วยงานสังกัตกระทรวงสาธารณะสุขในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆร่วมกัน อันเป็นผลให้การประสานงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มีนาคม 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่และร่วมกันหารือการขอใช้พื้นที่ต่างๆ บริเวณรอบศูนย์ราชการแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัด หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ในเขต ตำบลทาแม่ลอบ อำแม่ทา พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

มีนาคม 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธาน จังหวัดลำพูน จัด หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ในเขต ตำบลทาแม่ลอบ อำแม่ทา พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ณ โรงเรียนปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำแม่ท จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็น ประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประชาปลอดภัย ไร้ขยะแร่ใยหิน ถิ่นหละปูนน่าอยู่”

มีนาคม 22, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประชาปลอดภัย ไร้ขยะแร่ใยหิน ถิ่นหละปูนน่าอยู่” เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มีนาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมหารือ Morning Brief เรื่องปัญหาภัญแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน

มีนาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานการประชุมหารือ Morning Brief เพื่อเตรียมรับมือกับสถานะการภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลพูน

จังหวัดลำพูนจัดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน กลุ่มที่ ๓

มีนาคม 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่ราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน กลุ่มที่ ๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน