Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กรกฎาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ณ ริมน้ำปิง หมู่ที่ ๗ บ้านทรายทอง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดลำพูนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

กรกฎาคม 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ( จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลายประเทศมากขึ้นวัน ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ร่วมประชุม เพื่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่มีอารยธรรมล้านนา
…read more

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 30, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระครูสิริสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ผู้เข้าร่วมประชุม ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับ วาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การคาดหมายลักษณะอากาศพื้นที่จังหวัดลำพูน โดย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน, เรื่องการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ โดยคลังจังหวัดลำพูน, เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๐ โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร (DOAE) โดย เกษตรจังหวัดลำพูน, เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย จัดหางานจังหวัดลำพูน, เรื่อง รายงานสรุปผลการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, เรื่อง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๗ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย (วิดีทัศน์) โดย กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุร้าย/กระทำผิดกฎหมาย

มิถุนายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พันเอก พงศ์มิตรปิ่นปันคง เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ จากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , กองบัญชาการการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ , อาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวม ๑๐๐ นาย เข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุร้าย/กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเป็น การจัดระเบียบความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในเรือนจำ อันเป็นภารกิจหลักตามนโยบายของจังหวัดลำพูน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

โดยมีการตรวจค้นอย่างละเอียด ตามตู้เก็บสิ่งของ , บริเวณ อ่างล้างหน้า และ ท่อระบายน้ำ เรือนนอนผู้ต้องขังชาย และ ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งผลการตรวจค้นครั้งนี้ ไม่พบ สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมุ่งป้องกันการแพร่ระบาดและปราบปรามปัญหายาเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำ รวมถึง การ จัดระเบียบภายในเรือนจำ สำหรับ มาตรการ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้านการปราบปราม ผู้ค้า และการบำบัดผู้เสพ

ในส่วนของเรือนจำ ก็ได้มีการกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ เข้มงวด ในเรื่องของ การป้องกันการลักลอบนำสิ่งเสพติด เข้ามาในเรือนจำ เพื่อไม่ให้ เรือนจำเป็นแหล่ง กระจายยาเสพติด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ พบปะ กับ ผู้ต้องขัง ชาย และ หญิงเพื่อให้โอวาทในการปฏิบัติตนกลับไปเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ เมื่อพ้นโทษ .

จังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐

มิถุนายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐ ในแนวคิด ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อ่านคำปราศรัย ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากรที่อุทิศตนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พิธีมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน การประกาศเจตนารมณ์ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ , กลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ.ลำพูน ได้กล่าวคำปฏิญาณ ในการไม่เข้าไปยุ่งกับเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ

มิถุนายน 26, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ. ฝายห้วยไคร้น้อย บ้านทาปลาดุก หมู่ที่ ๕ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา ซึ่งได้รับการสนับสุนนงบประมาณ จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ๓ หมู่บ้านที่จะได้รับประโยชน์จากฝาย ทั้งการอุปโภคและการเกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม จาก ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ Lanna Expo ๒๐๑๗ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

มิถุนายน 26, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๐ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo ๒ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระชัย ภู่เพียงใจผุ้ว่าราชการจังหวัดลำพุนและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า การลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มจังหวัด และเพื่อสนับสนุนวงจรการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

การจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๗ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ๔ จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน สนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ การจัดงานทุกครั้งสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานได้จำนวนมาก โดยเมื่อปี ๒๕๕๙ มีประชาชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๒๑,๐๘๕ คน มีการใช้จ่ายรวมของผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๙๒.๕๗ ล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๐๖

สำหรับงานในปีนี้ได้มุ่งเน้น การแสดงสินค้า บริการและนิทรรศการของกลุ่มจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่พสกนิกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เห็นได้จากจำนวนโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจำนวนกว่า ๖๙๓ โครงการ

การจัดงานในครั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงออกเป็น ๑๑ พื้นที่หลัก ได้แก่ ด้าน Royal Project ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป ด้านหัตถกรรมและ OTOP ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ด้าน Lanna ๔.๐ ด้าน International ด้านการประชุมวิชาการ และด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพิ่มเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. และพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ขยายเวลาให้ชิม ชม ช๊อปกันอย่างจุใจตลอดช่วงการจัดงาน

ผู้ประกอบการแปรรูปลำไย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

มิถุนายน 26, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับผู้ประกอบการแปรรูปลำไยอบแห้ง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อหาแนวทางแก้ไข หลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแปรรูปลำไย เป็นจำนวนมาก
การแปรรูปลำไยอบแห้งของผู้ประกอบในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ มีปริมาณการผลิตต่อวันค่อนข้างสูง จึงต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน แรงงานที่มารับจ้างผลิตลำไยอบแห้งมีจำนวนไม่เพียงพอ เพราะบางส่วนได้แยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัด จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตลำไยแปรรูปได้น้อยลง สำหรับแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เป็นแรงงานคว้านเมล็ดลำไย ๓,๗๕๐ คน และแรงงานคุมเตาอบลำไย ๔๐๐ คน ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำปัญหาดังกล่าว มาหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อกรมการจัดหางาน เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป.

จังหวัดลำพูนร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพย์สินและบริหารธุรกิจ พร้อมคณะได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำโครงการ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน , นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ,หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงาน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ ” คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ” เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำมาขับเคลื่อนขยายผลในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าของจังหวัดลำพูน ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และให้ประชาชนได้มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และชะลอการไหลของกระแสน้ำ ตลอดจนปัญหาอุทกภัย ซึ่งอำเภอลี้ ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวโดยสามารถซ่อมและสร้างฝายในพื้นที่อำเภอไปแล้วกว่า ๑๐๐ แห่ง จากเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน ๘๔ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเป็นการสร้างฝายใหม่ ๓๑ แห่ง และซ่อมฝายเดิมที่ชำรุด ๔๕ แห่ง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 19, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๐ น. ณ หอพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ขนาดเท่าองค์จริง โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ มีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบทูลวัตถุประสงค์การจัดสร้างจากนั้น ทรงประกอบพิธี เทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้าหลอม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ได้เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์บริขารครูบาเจ้าศรีวิชัย ทรงถวายสักการะรูปจำลองครูบาศรีวิชัยและทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่เก็บรักษา สิ่งของเครื่องใช้ของครูบาศรีวิชัยเมื่อครั้งยังมีชีวิต จากนั้นทรงปลูกต้นสาละใกล้กับบ่อเลี้ยงปลาของวัดบ้านปาง และพบปะทักทายประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ และให้กำลังใจผู้ป่วยที่มารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลลี้ ด้วยวัดบ้านปางตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านปาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย บวชเรียนเป็นวัดแรก ภายในบริเวณวัดมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีโบสถ์วิหารสวยงาม มีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร ของครูบาศรีวิชัย ได้แก่ สบง จีวร หมอน กระโถน แจกัน เป็นต้น โดยครูบาศรีวิชัยถือกำเนิดในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๒๑ คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอลี้ และ ชาวจังหวัดลำพูน ต่างประกอบพิธีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ของครูบาศรีวิชัย ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน .

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 19, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ที่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนและ ประชาชนชาวอำเภอแม่ทา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจ ต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ สถานศึกษา , สถานประกอบการ และ ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมชมคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมาก.

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกันผู้ปลูกลำไยลำพูน และพันธมิตรภาคเอกชนกระจายผลผลิตลำไยสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภคผ่านโมเดิร์นเทรดผู้ส่งออกไปรษณีย์ไทยและเครือข่ายสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด ” สดใหม่ทั่วไทย ลำไยสหกรณ์ “

มิถุนายน 9, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยและพันธมิตรคู่การค้าเอกชน เพื่อกระจ่ายผลผลิตลำไยคุณภาพของสหกรณ์สู่ผู้บริโภค โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ ๑๕ , ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่งคง โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ผสานพลังร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยและพันธมิตรคู้ค้าภาคเอกชน ในการกระจายลำไยคุณภาพของสหกรณ์ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยบริษัทเทสโก้โลตัส ได้ลงนามในบันทึกข้อบันทึกความร่วมมือ ซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จำนวน ๔๕๐ – ๕๐๐ ตัน บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ลงนามซื้อขายลำไยกับสหกรณ์การเกษตรป่าซ่าง จำกัด จำนวน ๓๕๐ ตัน เพื่อกระจายลำไยผ่านทุกช่องทางของห้าง เทสโก้โลตัส และแม็คโคร บริษัทเนเชอรัล เบฟ จำกัด ตกลกซื้อขายลไยร่วงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นส่งออกไปประเทศจีน กับสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำนวน ๔๕๐ ตัน นอกจากนี้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังได้ให้ความร่วมมือในการกระจายลำไยของสหกรณ์ประตูป่า โดยสามารถสั่งชื้อลำไยผ่านช่องทางของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ก.ค. – ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐ อีกทั้งสหกรณ์ผู้ผลิตลำไย ยังได้เชื่อมโยงกับสหกรณ์เครือข่ายผู้ซื้อ และศูนย์กระนายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถส่งผลผลิตที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

จังหวัดลำพูน จัดงานวัน สหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มิถุนายน 8, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

นักเรียนจากสถานศึกษา ๕ แห่ง ในอำเภอเมืองลำพูนร่วมกิจกรรม ในงานวันสหกรณ์นักเรียน ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงริเริ่มจัดการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดงาน “ ๒ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงริเริ่มจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีคณะครู ,นักเรียนจาก ๕ โรงเรียน ในเขตอำเภอเมืองลำพูน ร่วมงาน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง,โรงเรียนห้วยไซ และโรงเรียนเหมืองง่า รวม ๑๕๐ คน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานและโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ ,การประกวดเรียงความในหัวข้อ “ การสหกรณ์ในความคิดของข้าพเจ้า ” และ การแสดงกิจกรรมบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน

นายสุชาติ แก้วสะอาด สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน “ ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ” เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน .

จังหวัดลำพูนเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUNBER ONE ( TO BE NUNBER ONE FRIEND CORNER ) ที่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน

มิถุนายน 7, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUNBER ONE ที่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

การเสด็จในครั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ TO BE NUNBER ONE และจะทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUNBER ONE ( TO BE NUNBER ONE FRIEND CORNER ) ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม , ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานของชมรม TO BE NUNBER ONE สถานศึกษา , สถานประกอบการในจังหวัดลำพูนที่จะจัดแสดงในงานรวม ๑๐ แห่ง และตอนค่ำจะทรงขับร้องเพลงในเวทีคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE บนเวทีแสดง ในสนามกีฬาของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ด้วย

ก่อนการเสด็จในช่วงเช้า โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมจะจัดกิจกรรมสร้างสุข โดยมีกิจกรรมพี่สอนน้อง เช่น การสอนวาดภาพ , การสอนเต้น , การสอนการขับร้องเพลง การจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ด้านการแสดงบันเทิง เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น เป็นต้นไป และในตอนค่ำ จะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ซึ่งเยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมคอนเสิร์ตได้จึงขอเชิญนักเรียน โรงเรียนตางๆ เยาวชนและผู้สนใจร่วมงานดังกล่าวโดยทั่วกัน .