Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สอบราคาจ้างขุดลอกลำน้ำลี้ หมู่ 9 หมู่ 1 ต.ลี้(อบจ.ลพ.)

มิถุนายน 28, 2013 in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างขุดลอกลำน้ำลี้ หมู่ 9  หมู่ 1 ต.ลี้(อบจ.ลพ.) สอบราคา28062556_0002

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการงบประมาณ 2554 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

มีนาคม 16, 2013 in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการงบประมาณ 2554 ประจำเดือนเมษายน 2554

มีนาคม 16, 2013 in ข่าวสารสำคัญ, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน

มีนาคม 16, 2013 in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถเปิดดูได้ ผ่านทาง http://lamphun.dlt.go.th/newscenter/center3_main6_pra.htm

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการงบประมาณ 2554 ประจำเดือนมีนาคม 2554

มีนาคม 16, 2013 in ข่าวสารสำคัญ, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์