Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

“คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

พฤศจิกายน 16, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

“คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”
… จังหวัดลำพูน ทำบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
… วันนี้ (15 พ.ย.61) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกตลความร่วมมือ (MOU)
… ทั้งนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ตามแนวทางที่กำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรักษามาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน ในปี 2560 และปี 2561 ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง เนื่องในวัน ” พระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2561

พฤศจิกายน 16, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน 2561) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประกอบพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สดถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “ พระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครฝนหลวง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยวันนี้ ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 63 ที่พระองค์มีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” และกำหนดหั้นที่ 14 พฤศจิกายน 2561ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงสืบไป .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กรณี “ขอชะลอการคืนพื้นที่ทำกินของราษฎร

พฤศจิกายน 16, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กรณี “ขอชะลอการคืนพื้นที่ทำกินของราษฎร ในพื้นที่ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง และตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

พฤศจิกายน 16, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูนได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 ชนิดกีฬา นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งหมด 202 คน ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 18 – 28 พ.ย.2561 ณ จังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยตัวทีมนักวิ่งจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดลำพูน

พฤศจิกายน 16, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันจันทร์ ที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 05.45 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยตัวทีมนักวิ่งจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดลำพูน ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นำคณะนักวิ่งของจังหวัดลำพูน วิ่งออกจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไปยังบริเวณสะพานท่าขาม แล้วส่งต่อให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด วิ่งเป็นผลัดต่อไปจนถึงบริเวณหน้าศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ชอปปิง มอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีคณะนักวิ่งนำส่งคฑาไปยังจังหวัดลำปาง จำนวน 65 คน แบ่งทีมวิ่งผลัดรับช่วงต่อกันเป็นช่วงๆ มุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง ผ่านเส้นทางถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ระยะทางประมาณ 80.2 กิโลเมตร
โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา ทางแพทยสภาจึงได้จัดกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่งขึ้นทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สำหรับจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการรับคฑาต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ และวิ่งส่งคฑาต่อไปยังจังหวัดลำปาง โดยได้กำหนดกิจกรรมการวิ่ง จำนวน 3 เส้นทาง คือ
เส้นทางวิ่งที่ 1 เส้นทางจากแดนเมืองเชียงใหม่–ลำพูน ถึง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระยะทาง 12 กิโลเมตร
เส้นทางวิ่งที่ 2 เส้นทางรอบคูเมืองจังหวัดลำพูน โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระยะทาง 4 กิโลเมตร
เส้นทางวิ่งที่ 3 เส้นทางจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิ่งตามเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 11 ไปยังข่วงนครลำปาง ( 5 แยกหอนาฬิกา) จังหวัดลำปาง ระยะทาง 80.2 กิโลเมตร

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

พฤศจิกายน 15, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อ.เมือง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

สำนักงานเทศบาทตำบลมะเขือแจ้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลฯ

พฤศจิกายน 13, 2018 in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา ทต.มะเขือแจ้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน Press Tour ” มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า ” กิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว สัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่จริง และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พฤศจิกายน 8, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน Press Tour ” มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า ” กิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว สัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่จริง และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว กิจกรรม Prrss Tour “ มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า ” คาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว จัดระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว จะนำรถยนต์จำนวน 30 คัน เดินทางสัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว รู้จักแหล่งท่องเที่ยวและเดินทางมาจังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงรายละเอียดการจัดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้อยู่ในชุมชน ซึ่งจังหวัดลำพูนมีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์ของหมู่บ้าน มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เตรียมการสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ด้าน พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการนี้ยังได้มุ่งเน้นให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ และมีคุณค่า เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน คนในชุมชนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในการเดินทางครั้งนี้ ได้แก่ หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง , จุดชมนกยูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง , น้ำตกก้อหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ , สะพานขาวทาชมภู , หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื๊อ อ.บ้านธิ และหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านห้วยไร่ อ.ทุ่งหัวช้าง ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม จะได้รับประสบการณ์ตรงในการได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ของภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสินค้า OTOP นวัตวิถี ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดความประทับใจ กับการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ตลอดเส้นทางทั้ง 8 อำเภอ ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และสามารถนำประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ไปบอกต่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-511166 .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน

พฤศจิกายน 8, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561

พฤศจิกายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2561

พฤศจิกายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2561

พฤศจิกายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รอบการประเมินที่ 2/2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 7, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณากำหนดพื้นที่สำนักงานของหน่วยงานของรัฐที่สมควรจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษซึ่งมีความยากลำบากในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านข้อจำกัดทางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ เส้นทางการคมนาคมที่ยากลำบากหรือห่างไกลจากเขตเมือง การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ความมั่นคง และพื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาด ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยจังหวัดลำพูนมีสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แตะ ตำบลแม่ลาน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ ตำบลก้อ อำเภอลี้ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ และสาขาปงผาง ตำบลทากาศ โรงเรียนปงแม่ลอบ สาขาห้วยเหี้ยะ สาขาห้วยฮ่อม และสาขาขุนก๋อง ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา และสำนักงานสุขภาพชุมชนป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาล กรณีมีเหตุผลความจำเป็นจังหวัดลำพูน

พฤศจิกายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาล กรณีมีเหตุผลความจำเป็นจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีชาวบ้านในตำบลประตูป่า ร้องขอให้เปิดทางแยกถนนสายเลี่ยงเมืองสายเหมืองง่า – ท่าจักร

พฤศจิกายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย รอง ผบ.กกล.สร.จว.ลพ. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ป้องกันจังหวัดลำพูน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า รองปลัดเทศบาลตำบลประตูป่า กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี ชาวบ้านในตำบลประตูป่า ร้องขอให้เปิดทางแยกถนนสายเลี่ยงเมืองสายเหมืองง่า – ท่าจักร โดยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล