Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.เกษตรและสหกร์จังหวัดลำพูน)

เมษายน 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.เกษตรและสหกร์จังหวัดลำพูน) ประกาศสอบราคา24042560_0002

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ว.เทคนิค)

เมษายน 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ว.เทคนิค) ประกาศสอบราคา24042560_0001

ยกเลิก e-bidding รวม 5 โครงการ (อบจ.ลำพูน)

เมษายน 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิก e-bidding  รวม 5 โครงการ (อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา24042560_0000

ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมษายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมี นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน , บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเมืองลำพูน ร่วมงาน

e-bidding ซื้อดินลูกรัง (ชลประทานลำพูน)

เมษายน 20, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ซื้อดินลูกรัง (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา20042560_0002  

สอบราคาสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านแม่สารบ้านตอง (ทต.เวียงยอง)

เมษายน 20, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านแม่สารบ้านตอง (ทต.เวียงยอง) ประกาศสอบราคา20042560_0000

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการปล่อยขบวนรถพสกนิกรชาวลำพูน

เมษายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขึ้นรถบัสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนขึ้นรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นได้ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนออกเดินทางขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ทำการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำน้ำดื่มและอาหารมามอบให้แก่ผู้เดินทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบและส่งต่อให้คณะผู้เดินทาง

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในพท.ต.บ้านแป้น (ทต.บ้านแป้น)

เมษายน 19, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคา19042560_0000

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ทสจ1 ทสจ2

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูลี้)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูลี้

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูช้างสี)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูช้างสี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมษายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน เพื่อตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หมวดการทางป่าสัก(ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตำบลศรีเตี้ย รวม 9 โครงการ

เมษายน 11, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาฯ