Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

e-bidding จนท.รักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน

กันยายน 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding   จนท.รักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน ประกาศสอบราคา15092560_0000

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน

กันยายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาติขาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นถึงจังหวัดลำพูน อ.ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมนำคณะตรวจประเมิน นำโดยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะฯเข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺการแพทย์ (รพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์)

กันยายน 7, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑฺการแพทย์ (รพ.น้ำปาดอุตรดิตถ์) ประกาศสอบราคา07092560_0002  

ประกาศผลการสอบราคา ทต.เหมืองจี้

กันยายน 6, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลการสอบราคา ทต.เหมืองจี้ ประกาศสอบราคา06092560_0000

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.บ้านโฮ่ง)

สิงหาคม 29, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บกำจัดขยะมูลฝอย (ทต.บ้านโฮ่ง) ประกาศlสอบราคา29082560_0000  

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทต.เหมืองง่า

สิงหาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทต.เหมืองง่า ประกาศlสอบราคา25082560_0001

สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.ทาทุ่งหลวง

สิงหาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ต.ทาทุ่งหลวง ประกาศlสอบราคา25082560_0000

ยกเลิกประกาศสอบราคา (อบต.เหล่ายาว)

สิงหาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศสอบราคา  (อบต.เหล่ายาว) ประกาศlสอบราคา24082560_0001

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทต.บ้านธิ

สิงหาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.  ทต.บ้านธิ ประกาศlสอบราคา24082560_0000

ิ e-bidding ซื้อรถบรรทุกน้ำ ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ทต.วังดิน

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

 e-bidding  ซื้อรถบรรทุกน้ำ ดีเซล ขนาด 6  ตัน 6ล้อ ทต.วังดิน ประกาศlสอบราคา23082560_0002

สอบราคาจ้างทำเครื่องหมายนำทาง 2 โครงการ (แขวงทางหลวงลำพูน)

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างทำเครื่องหมายนำทาง 2 โครงการ (แขวงทางหลวงลำพูน) ประกาศlสอบราคา23082560_0001

สอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านไร่ ทต.อุโมงค์

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านไร่ ทต.อุโมงค์ ประกาศlสอบราคา23082560_0000

ชาวอำเภอลี้ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

ชาวอำเภอลี้ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรับมอบดอกไม้จันทน์ ที่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชาวอำเภอลี้ ร่วมกันประดิษฐ์จำนวน ๒๒,๖๐๔ ดอกเพื่อนำไปประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบดอกไม้จันทน์ ที่หน่วยงานราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชาวอำเภอลี้ ร่วมกันประดิษฐ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีถวาย ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้มอบดอกไม้จันทน์ ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๒,๖๐๔ ดอก ซึ่งชาวอำเภอลี้ได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยดอกไม้จันทน์ดังกล่าวจะถูกนำไปในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในส่วนของอำเภอลี้จะจัดขึ้น ที่ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ต.นาทราย อ.ลี้ ในช่วงเดือนตุลาคม นี้

จังหวัดลำพูน เปิดงาน “Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗” ณ จังหวัดอุดรธานี อย่่างยิ่งใหญ่ โดยนำสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดแสดงและจำหน่าย พร้อมเจรจาธุรกิจจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน ๑๒ คู่ค้า

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗” ภายใต้โครงการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพด้านหัตถอุตสาหกรรม (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมการจัด Road Show และเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะส่วนราชการจากจังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการ ประชาชนที่เข้าร่วมงานฯ รวมทั้งกล่าวขอบคุณที่ได้คัดเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดงาน และมีนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Clusters และ Networks เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าด้านหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
การจัดงาน Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗ ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๔๐ ราย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีสินค้าประเภท ผ้า และเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรพื้นบ้าน ของใช้และของตกแต่งที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในการนี้สำนักงานฯ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจจับคู่ธุรกิจ Business Matching โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมเจรจาธุรกิจ จำนวน ๑๒ คู่ ได้แก่ ประเทศลาว ๓ ราย พม่า ๒ ราย กัมพูชา 1 ราย และประเทศไทย ๖ ราย เพื่อเกิดการค้าการลงทุน และความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน คาดว่าจะมีมูลค่าการเจรจาการค้าในงานกว่า ๑๐ ล้านบาท

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน)

สิงหาคม 22, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน) ประกาศlสอบราคา22082560_0000