ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๔๕ น. นางศิริพรรณ  หาญพาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 
 

 
 

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2549 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ADMIN