ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
รายงานการประชุม
 จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด เพื่อรับเรื่องราว ปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชน ที่มีต่อหน่วยงานราชการและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย
 
            วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๕ น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิด ศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดลำพูน เพื่อ ให้บริการ แก่ประชาชน ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของจังหวัด สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานและให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยในพิธีเปิด มี นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พันเอกบุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๗ ส่วนแยก ๑  พลตำรวจตรี จรัญฐค์ วรพัฒนานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ บริเวณ ชั้น ๑ ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงานอาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน  สำนักงานจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย์ นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรม มีหน้าที่ ปฏิบัติงาน หลัก ๓ ด้าน คือ งานด้านรับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา รับข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ของประชาชน  งานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวแก่ประชาชนและงานด้านการบริการประชาชนแบบลดขั้นตอน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เสร็จในที่แห่งเดียว 


 
 
 << ย้อนกลับ
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506