-
        ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 
   
   
   
 
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก...
   
 
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2561...
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2561...
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2561...
   
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
งานการให้บริการภาครัฐ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของสำนักงานขนส่งจังหวัด
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล โรงพยาบาลลำพูน
 
 
 
Banner Like
 
 
 
 
 
     
         
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506