การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
        โครงสร้าง
        ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
        ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนงานบริการประชาชน
        ขั้นตอนการให้บริการ
        ประกาศ/คำสั่ง คสช.
        การดำเนินงานตามนโยบาย คสช.
        งานการให้บริการประชาชน
        คู่มือให้บริการเรื่องร้องเรียน
        งานบริการของภาครัฐ
        งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        โทรศัพท์สายด่วน
        คู่มือศูนย์ราชการสะดวก
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 
 
   
ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นางกุลณี อิศดิชัย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำ...
ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูนและเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวั...
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูน โดยได้เยี่...
 
     
   
 
แบบร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
   
 
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2560...
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25...
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2560...
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม 2559 ...
   
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
งานการให้บริการภาครัฐ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของสำนักงานขนส่งจังหวัด
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ศูนย์บริการข้อมูลการให้บริการข้อมูล โรงพยาบาลลำพูน
 
 
 
Banner Like
 
 
 
     
         
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506