ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปประเด็นการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักของผู้ประกอบการในพื้นที่ และการดำเนินงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในการรองรับการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน์) และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 

 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 23 ก.ค. 2561
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506