การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
        ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนงานบริการประชาชน
        ขั้นตอนการให้บริการ
        ประกาศ/คำสั่ง คสช.
        การดำเนินงานตามนโยบาย คสช.
        งานการให้บริการประชาชน
        คู่มือให้บริการเรื่องร้องเรียน
        งานบริการของภาครัฐ
        งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        โทรศัพท์สายด่วน
        คู่มือศูนย์ราชการสะดวก
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
 
 ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
 
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นางกุลณี อิศดิชัย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่ิร่วมแก้ไขปัญฆาของประชาชนให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป 
 
 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 16 ก.พ. 2559
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506