ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูนและเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูน โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน 
  
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 10 ก.พ. 2559
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506