การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
        ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนงานบริการประชาชน
        ขั้นตอนการให้บริการ
        ประกาศ/คำสั่ง คสช.
        การดำเนินงานตามนโยบาย คสช.
        งานการให้บริการประชาชน
        คู่มือให้บริการเรื่องร้องเรียน
        งานบริการของภาครัฐ
        งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        โทรศัพท์สายด่วน
        คู่มือศูนย์ราชการสะดวก
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
 
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กับกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 


 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 24 ก.พ. 2558
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506