ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน(ส่วนแยก)
 
 
 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก) เพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ดำรงธรรม พิจารณาส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก) ตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 


 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 22 ม.ค. 2558
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506