ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน
 
 
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ประจำ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ซึ่ง ทำหน้าที่ รับแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ซึ่ง ขณะนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประขาชน รวม 162 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไข สามารถยุติเรื่องได้ 128 เรื่อง และ อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา อีก 34 เรื่อง 

บ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พลตรีสุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้เยี่ยมชม การปฏิบัติงาน ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ พันเอกบุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารรบที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน ได้นำชม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ของศาลากลางจังหวัดลำพูน ตามนโยบาย ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ เสริมสร้างความสุข แก่ ประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้น เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 โดย ดำเนินการต่อเนื่อง จากศูนย์ดำรงธรรม ที่ กระทรวงมหาดไทย สั่งการ ให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว ปัจจุบัน ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ได้ รับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ รวม 7 ด้าน ได้ แก่ ปัญหาความเดือดร้อนทั่วไป , การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กระทำผิด , การขอความช่วยเหลือ ด้านต่าง ๆ , การขอความเป็นธรรม , การแจ้งเบาะแส , เรื่องปัญหาที่ดิน และ เรื่องหนี้นอกระบบ จนถึงขณะนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประขาชน รวม 162 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไข สามารถยุติเรื่องได้ 128 เรื่อง และ อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา อีก 34 เรื่อง นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ยังเป็นหน่วยให้บริการ และ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในด้าน ต่าง ๆ ด้วย อาทิ การรับแจ้งปัญหา เกี่ยวกับ ไฟฟ้า , น้ำประปา , โทรศัพท์ และ สิ่งสาธารณูปโภค ต่าง ๆ รวมทั้งรับชำระ ค่าใช้บริการ สาธารณูปโภค เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกด้วย
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้แสดงคงวามชื่นชม การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ที่เป็นหน่วยรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน สามารถช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากสามารถแก้ไขได้เร็ว ก็จะช่วย คลี่คลายปัญหา ความทุกข์ ความเดือดร้อน ทำให้ประชาชน มีความสุข 
 
 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 17 พฤ.ย. 2557
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506