ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
การยื่นหนังสือขอให้นำร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) เข้าสู่การปรับแก้ไขกฎหมาย...
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [06 ก.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ครั้งที่ 13/2561...
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ครั้งที่ 13/2561

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [28 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
สมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผ้าค้าใบยาสูบไทยในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.45 น. กลุ่มสมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผ้าค้าใบยาสูบไทยในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ประมาณ 70 คน  ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อขอความช่วยเ...

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [28 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...
  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 9/2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [20 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการจำหน่ายสินค้าในเขตทางหลวงหมายเลข 1147 บริเวณหน้าตลาดสันติส...
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณี การจำหน่ายสินค...

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [12 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีลัษณะบัตรสนเท่ห์ ครั้งที่ 2/2561...
  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนได้ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีลัษณะบัตรสนเท่ห์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [05 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561...
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา ...

   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [05 มิ.ย. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2561 ...
 
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 8/2561 ณ บริเวณลานหน้าวัดกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานได้มีบริการให้ความร...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [23 พฤ.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตทางหลวงแผ่นดิน และแนวเขต สปก.ลำพูน...
 
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา และเทศบาลตำบลทาสบชัย ร่วมลงพื้น...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [23 พฤ.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
หนี้สินเกษตรกร
  วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กรณีกรมวิชาการเกษตรได้ฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กอ.รมน.จ.ลำพูน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่ว...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [15 พฤ.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง คำถามนายก 4+6...
  วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปผลประมวลรายงานกระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ประชุมมีการสรุปประมวลผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนในรอบที่ผ่านมา...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [15 พฤ.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และเขต 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ไทขช่วยไทย จังหวัดลำพูน...
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และเขต 15 ได้ประชุมร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ของตลาดแต่ละประเภท...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [11 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560...
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปข้อมูลและผลการเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน และจำนวนพื้นที่ตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดลำพูน<...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [10 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ...
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยได้จัดเตรียมจุดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งมีกำหนดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเชิญชวนประชาชนและผู้ประก...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [09 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน...
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับ นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 พร้อมคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. บก.ควบคุม กกล.รส.จ.ลพ. ที่ท...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [09 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
 
พบทั้งหมด 3 หน้า   1   2   3  

 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506
>>>>