โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th/king/main.php
        อำเภอเมืองลำพูน
        อำเภอป่าซาง
        อำเภอบ้านธิ
        อำเภอแม่ทา
        อำเภอบ้านโฮ่ง
        อำเภอลี้
        อำเภอทุ่งหัวช้าง
        อำเภอเวียงหนองล่อง
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
*คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ โปรแกรมแผนที่ GIS โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Banner Link
 
 
 
         
Untitled Document
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5351-1100, 0-5351-1192