::: คำขวัญอาเซียน : หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) :::
       ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
       ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
       สาธารณัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
       สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philppines)
       สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
       สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
       มาเลเซีย (Malaysia)
 
ลิงค์เว็บไซต์ เกี่ยวกับ AEC
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 10 เมษายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
   
   
 
AEC Facebook โดยศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
   

 
Banner Like
 

 

 

         
Untitled Document
ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5351-1192 ต่อ 27933 โทรสาร 0-5351-1192 ต่อ 27966 E-mail : lamphun@moi.go.th